Услуги - Цени

  • Високо-скоростен оптичен интернет
  • Продажба и сервиз на софтуер и хардуер
  • Сплайсване на оптични влакна (10 лв)
  • Планиране, изграждане и поддръжка на оптични мрежи GPON(Gigabit Passive Optical Network)

Интернет - тарифни планове

LAN базов Fiber базов Fiber стандарт Fiber бизнес
на месец 15 лв 15 лв 20 лв по дог.
технология меден кабел оптично влакно оптично влакно оптично влакно
скорост D/U 30/3 Мбит/с 30/3  Мбит/с 50/5  Мбит/с 1-1000 Мбит/с
гарантираност 50-70% 70-80% 80-95% 99-100%
енергонезависим -
договор - - -
инсталационна такса - - - -