* При Безсрочен договор клиента заплаща всички разходи за свързване и стартиране на услугата избрана от него(кабел, оптично устройство, рутер + първата месечна такса спрямо избраната от него услуга).

** При Едногодишен договор клиента не заплаща инсталационна такса. Рутера и оптичното устройство се предоставят за ползване от ГП-НЕТ за времето на договора. Клиента заплаща само първата месечна такса спрямо избраната от него услуга.

*** ГП-НЕТ предоставя за ползване на своите клиенти Двубандови рутери от ново поколение, за да бъде изживяването ви неповторимо.

  •  

Какво казват клиентите ни за нас?