Предоставя се 1 брой постоянен,статичен реален IP адрес. Ващият IP адрес можете да видите на: http://whatismyipaddress.com/.

 1. Проверете дали LAN кабелът е правилно включен в LAN порта на мрежовата карта на компютъра ви или в WAN порта на рутера ви.
 2. Проверете дали Интернет настройките на мрежата са правилно въведени.
 3. Рестартирайте компютъра си.
 4. Ако и това не помогне свържете се с нас за съдействие.

Причините за бавна скорост на Интернет връзката са много. Най-честите причини за проява на бавен Интернет:

 • Компютърът Ви е заразен с вируси – вирусите, както и зловредни софтуери могат да генерират трафик, който чувствително ще забави връзката Ви
 • Имате включена торент програма. В случай, че интернетът е бавен на брауз (бавно отваряте страници) убедете се, че нямате пусната торент програма (µTorrent, Bit comet и т.н.). Торент програмите могат да товарят канала Ви на максимум и да заемат голям капацитет от процесите на машината Ви, в резултат на което другите действия, като браузване например, да останат с по-нисък приоритет
 • Когато ползвате безжичен интернет чрез wireless рутер – убедете се, че връзката е защитена, т.е. се свързвате към рутера посредством ключ/парола, за да не се закачат недоброжелатели, които да използват Вашата интернет връзка. Уверете се, че рутера не е скрит зад електрически уреди(телевизор, микровълнова) или затворен в метален шкаф. Неправилното разположение на рутера може да доведе до значително влошаване на качеството на сигнала Ви.

Няма ограничение в броя на компютрите, които се използват с един абонамент за услугата Интернет. Колкото по-високаскорост изберете 50 или 100 Mbps, толкова по-добра връзка ще имате.

 • В брой – в офис на GP-NET
 • По банков път – заплащането е по сметка в банка ДСК: IBAN:BG10STSA93000021622956 , BIC: STSABGSF.
 • В касите на EasyPay, в цялата страна. За целта ще трябва да предоставите Абонатен номер, който можете да получите в нашия офис, от Вашата касова бележка или по телефона.
 • Онлайн чрез ePay. За целта ще трябва да знаете Вашия Абонатен номер, който можете да получите в нашия офис, от Вашата касова бележка или по телефона.

При наличие на техническа възможност до 2 работни дни след подаване на заявка за включване. Служител ще се свърже с вас, за да уговори подходящ ден и час за инсталация на услуга.

От понеделник до петък между 9:30 и 16:30 часа (последен възможен начален час за инсталация), събота от 9:00 до 16:00 часа (последен възможен начален час за инсталация), неделя – не се извършват инсталации. Точен ден и час ще уговори с вас служител на GP-NET.

Желателно, но не задължително. Трябва да има поне едно пълнолетно лице с документ за самоличност, на място се подписва договор или констативен протокол за предоставяне на услуга. Ако няма да можете да присъствате лично, уведомете нашия служител.

Лична карта или друг официален документ за самоличност. Лицето следва да е навършило 18 години.

Констативен приемо-предавателен протокол за приемане качеството на предоставената услуга и оборудването, предоставено за ползване за времето на договора.