Промоции | gp-net.bg Премини към основното съдържание

Покани приятел

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ може да покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на ГП-НЕТ. Канещият получават един безплатен месец от своя абонамент. Всеки може да бъде поканен само от един настоящ клиент, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

Кой може да участва

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ, който покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на ГП-НЕТ, може да се възползва от програмата на ГП-НЕТ за лоялни клиенти.

Как да се възползва

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ получава при инсталация на услугата 3 броя бланки “Покани приятел”. При изчерпване, запитване за нови бланки може да се отправи към отдел Обслужване на клиенти на тел. 0892 411 030.

Канещият попълва поканата с коректна информация (име и адрес, на който ползва ГП-НЕТ услуга) и я предава на свой приятел, познат, роднина, съсед или друг.

При подаване на заявка за включване в мрежата на ГП-НЕТ (на тел. 0892 411 030, през формата за заявка на услуга в уебсайта), поканеният задължително потвърждава, че ще използва покана от приятел. В момента на инсталация на услугата предава попълнената покана на техническо лице от ГП-НЕТ.

Какво получава

Отстъпката е един безплатен месец от своя абонамент. Тази отстъпка получава канещият (настоящият клиент).

Условия

Всеки клиент може да бъде поканен само от един настоящ, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

Отстъпката се начислява във фактурите на канещия, издадени в месеца, последващ този, през който поканеният е сключил нов договор за ползване на услуга от портфолиото на ГП-НЕТ.

Сумата по отстъпки на канещия не може да надвишава размера на една месечна абонаментна такса. Ако в един месец се застъпят повече от една покана или ако в даден месец отстъпка не може да бъде начислена, отстъпката/-ите се начислява/-т последователно през следващите месеци до изчерпването им.

Отстъпката за канещия се начислява само и единствено при изпълнени и двете условия – предварително потвърждение за ползване на покана в момента на заявка за включване и предадена коректно попълнена покана на техническо лице от ГП-НЕТ по време на инсталация на услугата.

При предплащане на избрания от Вас интернет пакет за 12 месеца, Вие получавате 2 месеца бонус.

Пример: Предплащате 12 месеца интернет а получавате 14 месеца интернет.